En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Utbildning i Armenien

Armenien

Utbildning i Armenien


I Armenien börjar barnen oftast skolan vid sju års ålder. Grundskolan är i princip obligatorisk i nio år (mot elva före självständigheten) – med fyraårig primärskola följd av sekundärskola. Högre studier kan bedrivas vid universitetet i Jerevan och vid ett tiotal andra institutioner. Fram till 1990-talet hade Armenien ett sovjetiskt utbildningssystem med stark betoning på ideologisk skolning. Efter frigörelsen från Sovjetunionen 1991 har armenisk historia och kultur fått en framträdande plats i undervisningen. Samtidigt har dock skolorna på alla nivåer drabbats av minskade anslag, med brist på skolböcker och låga lärarlöner. Många skolor hålls stängda under vintern för att hålla bränslekostnaderna nere.

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät