Bemötandet av alla guider och chaufförer vid flygplatser och besöksplatserna har varit mycket bra