En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Språk i Armenien

Armenien

Språk i Armenien


Armeniens riksspråk, armeniska, utgör en särskild gren av den indoeuropeiska språkfamiljen. Armeniskan har ett eget alfabet med 38 bokstäver som bygger på det grekiska. Det armeniska alfabetet skapades av partriarken Mesrop på 400-talet efter Kristus och har haft stor betydelse för armeniernas sammanhållning och nationella identitet.

Under sovjettiden var ryska undervisningsspråket vid sidan av armeniska. Närmare hälften av armenierna behärskar därför ryska mer eller mindre flytande. Allt fler lär sig också engelska, framför allt i Jerevan. Bland minoritetsspråken märks kurdiska.

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät