En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Sociala förhållanden i Jordanien

Jordania

Sociala förhållanden i Jordanien


Starka familjeband fungerar ofta som sociala skyddsnät i Jordanien, som saknar ett heltäckande socialförsäkringssystem. Statliga arbetsgivare och privata företag med fler än fem anställda måste dock avsätta en liten del av de anställdas löner till viss sjuk- och arbetslöshetsersättning. En nationell hjälpfond finns också för särskilt utsatta grupper. Enligt FNs utvecklingsprogram (UNDP), levde i slutet av 00-talet ca 14 procent av befolkningen i fattigdom.

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät