En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Rättsväsen i Oman

Oman

Rättsväsen i Oman


Rättsväsendet lyder under sultanen. Han utser alla domare och har även sista ordet i alla domslut. Civila domstolar dömer i brottmål och shariadomstolar som tillämpar islamisk rättsskipning, dömer i familjerättsliga tvister. En säkerhetsdomstol dömer i fall som rör landets säkerhet samt i vissa brottmål då regeringen finner det lämpligt. Dödsstraff utdöms men ingen fånge avrättats sedan 2001.

Misshandel i samband med polisförhör, särkilt hos säkerhetspolisen, har rapporterats. Däremot finns det inga uppgifter om försvinnanden eller politiska avrättningar.

Läs om våra resor till Oman.

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät