En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Jordaniens utrikeshandel

Jordania

Jordaniens utrikeshandel


Jordanien dras med underskott i handelsbalansen (det vill säga importen överstiger exporten). Underskottet beror på en stor olje- och livsmedelsimport samt på en liten industriproduktion och dålig tillgång på egna råvaror. Obalansen vägs delvis upp av utländskt bistånd, inkomster från turism och av pengar som jordanska gästarbetare i utlandet skickar hem, men med den globala finanskrisen från 2008 har sådana inkomster minskat. Jordanien håller på att reformera ekonomin för att mer effektivt kunna delta i internationell handel men förändringarna går långsamt.
 

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät