En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Förenade Arabemiratens ekonomi

Dubai och UAE

Förenade Arabemiratens ekonomi


Från att ha tillhört jordens fattigaste områden har de små shejkdömena genom export av olja och naturgas (här finns världens största reserver) på kort tid nått en hög levnadsstandard. Arabemiraten hör i dag till världens rikaste länder räknat i BNP per capita. Oljeindustrin har sedan 1970-talet expanderat oerhört kraftigt. Den har sitt centrum i Abu Dhabi och i den gamla handelsstaden Dubai, som blivit områdets finansmetropol. Oljeinkomsterna har investerats i utbyggnad av industri och infrastruktur (hamnar, vägar och flygfält), men pengarna har också satsats på social välfärd (kostnadsfri utbildning och sjukvård). Det råder svår brist på grundvatten och man har byggt stora anläggningar där havsvatten avsaltas.

Ekonomin domineras av oljeutvinning och handel. Överskotten från oljeindustrin har investerats i infrastruktur och används för att bekosta offentliga utgifter för vård, skola och försvar istället för skatter. Resterande överskott har placerats i stora statliga oljefonder som placerar i värdepapper och fastigheter inom och utom landet.

Som ett av världens finanscenter med enorma finansiella resurser har emiraten Dubais flygbolag Emirates snabbt blivit en av världens mest lönsamma och större bolag. Emiratet Abu Dhabi svarade med att bilda flygbolaget Etihad Airways som snabbt har öppnat nya flyglinjer runt hela världen. Man satsar stort på flygindustrin; Sharjah har utmärkt sig som en av världens största flygplatser för fraktflyg, Dubai International Airport är en av världens snabbaste växande flygplatser och båda ligger ett par mil ifrån varandra.

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät