En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Abu Simbel Templet

Egypti

Abu Simbel Templet


Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Abu Simbel Templet

Byggandet av tempelkomplexet började omkring 1244 f.Kr. och pågick i cirka 20 år, till 1224 f.Kr. Känt som ”Ramses tempel, älskat av Amun” var det ett av sex klipptempel resta i Nubien under Ramses II:s långa regeringstid. Deras syfte var att imponera på Egyptens sydliga grannar och att stärka den egyptiska religionen i regionen. Historiker anser att Abu Simbels design uttrycker ett mått av egoism och stolthet hos Ramses II.

 

Byggandet av Assuandammen i Nilen innebar att vattennivån ovanför dammen skulle stiga uppemot 60 meter över den ursprungliga nivån på runt. Detta innebar att stora områden skulle läggas under vatten och att flera gamla monument var nu hotade, däribland Abu Simbel. Skulle man valt att dränka dessa monument skulle sandstenen snart ha mjukats upp och så småningom förstörts. Detta var tydligt vid det lilla templet där de lägsta delarna legat under vatten någon enstaka gång.
 
Det fanns inga möjligheter att stoppa bygget av dammen; det enorma projektet var kostnadsberäknat till 400 miljoner egyptiska pund (5 miljarder kronor). Istället vände sig dåvarande Förenade arabrepublikens regering den 6 april 1959 till Unesco om hjälp för att hantera bekymret. Unesco svarade med att den 8 mars 1960 starta en internationell räddningskampanj och uppmanade medlemsstaterna att hjälpa till att ansluta sig till projektet att rädda Abu Simbel och andra forntida monument i Nubien.
 
Flera förslag diskuterades. De franska ingenjörerna André Coyne och Jean Bellier, från en firma idag kallad Tractebel Engineering föreslog att man skulle skapa en stor damm framför tempelområdet och skapa ett omfattande dräneringssystem. Detta avfärdades dock på grund av riskerna med dräneringen men också på grund av de stora drifts- och kapitalkostnaderna detta projekt skulle inneburit.
Italconsult kom sedan med ett förslag, efter en idé av Pierre Gassola, att man skulle skära ut respektive tempel i varsitt massivt stenblock och lyfta upp dessa till en säker nivå. Vattenbyggnadsbyrån (VBB) fick det officiella uppdraget att göra en förstudie utifrån detta förslag. Efter att löst olika problem presenterade man en genomförbar lösning.
 
Istället för att ta ner templen i varsitt enormt block bestod idén i att skära ner fasaden och de inre väggarna, kolonnerna och statyerna i stora block, något som aldrig gjorts förut. Först måste dock en kassun byggas omkring templet för att förhindra att vattnet nådde templen. Vattennivån var redan på väg att stiga. Ingenjörs- och arkitektarbetet genomfördes av Vattenbyggnadsbyrån (VBB). Etta antal stora byggfirmor jobbade med själva processen i samarbetsbolaget Joint Venture Abu Simbel (JVAS). Huvudadministratör var den tyska byggfirman Hochtief.
 
Räddningskampanjen inleddes 1964 och kostade drygt 40 miljoner dollar (200 miljoner kronor). Mellan 1964 och 1968 monterades hela tempelområdet ned genom att det sågades ut ur klippan blockvis (uppemot 30 ton tunga, i genomsnitt 20 ton) och flyttades 65 meter upp och 200 meter bort från floden för att bevara templen från de stigande vattenmassorna i och med byggandet av Assuandammen. Som mest jobbade omkring 1850 personer med projektet
.
När templet byggdes upp igen togs hänsyn till templens tidigare förhållande till varandra och till solen. Det stora templet är konstruerat så, att solen två gånger varje år lyser hela vägen in i templet och belyser det innersta rummets bakre vägg där statyerna av fyra gudar finns. När templen var återuppbyggda täcktes de av konstgjort berg, totalt omkring 330 000 m³.
Idag besöker tusentals turister templen dagligen. Bevakade busskonvojer och bilar ankommer två gånger om dagen från Assuan, den närmsta staden. Många besökare kommer även med flyg till ett flygfält som särskilt byggts för tempelkomplexet.
 
På flera av våra resor till Egypten finns det möjlighet att göra en utflykt till Abu Simbel med buss eller flyg.

Tutustu samanlaisiin

Blogimerkinnät